Conditii utilizare

     Daca ati decis sa folositi paginile am-afterschool.ro în întregime sau partial, acceptati ca ati luat la cunostinta Regulamentul de utilizare si recunoasteti ca acest lucru are valoarea unui contract tacit între Dvs. (ca utilizator) si persoana juridica care-sustine siteul. Am-afterschool îsi rezerva dreptul, de a modifica regulamentul de utilizare fara întelegere anticipanta cu utilizatorii. Datoria utilizatorului este de a verifica si a cunoaste cea mai recenta versiune a regulilor de utilizare.


Protejarea datelor personale:

     Pentru folosirea anumitelor servicii ale am-afterschool, utilizatorul este rugat sa furnizeze unele date personale. Am-afterschool îsi asuma obligatia ca înainte de solicitarea datelor personale ale utilizatorilor, respectiv administrarea lor, sa atraga atentia lor în mod expres si exclamativ cu privire la scopul, modul si principiile înregistrarii. Am-afterschool se obliga sa trateze datele personale obtinute cu pastrarea deplina a discretiei, si sa nu transmita partii terte, cu exceptia cazului în care acest lucru este acceptat explicit de utilizatori în cadrul anumitelor tranzactii (exp.: asigurare, credit bancar , etc.). Am-afterschool colecteaza date numai pentru uz statistic. Daca totusi se solicita numele si adresa utilizatorului, aceasta se face numai cu scopul - conform politicii de afaceri - diferentierii persoanelor fizice si juridice.
     La elaborarea prezentului regulametul am avut în vedere Legea VI. din anul 1998, despre apararea individului pe parcursul administrarii datelor personale ( Strasbourg 28 ianuarie 1981).

Servicii, informatii:

     Din cauza structurii site-ului format, în anumite cazuri ne mentinem dreptul de a verifica validitatea datelor înregistrate. Daca datele înregistrate nu corespund realitatii, sau sunt incompatibile cu conditiile regulamentului, continutul lor va fi eliminat fara anunt anticipat.
     Am-afterschool face tot posibilul, ca toate datele expuse pe paginile sale sa fie corecte si la zi. Am-afterschool respecta libertatea de exprimare, parere si de presa, tinând cont de bunul gust privitor la continut. Am-afterschool nu-si asuma responsabilitate pentru greselile de redactare ale anunturilor, pentru calitatea lor respectiv pentru neconformitate cu realitatea. Am-afterschool îsi rezerva dreptul de a suspenda, sau a anula unele servicii fara anunt anticipat, respectiv de a modifica sau a opri total sau partial serviciul. am-afterschool nu-si asuma responsabilitate pentru eventualele pagube intervenite din cauza cazurilor susmentionate.
     Pe paginile am-afterschool apar si alte persoane juridice (de ex. banci, societati leasing, etc.), parti terti. Cu acceptarea prezentului Regulament Dvs. acceptati scutirea de responsabilitate a am-afterschool privitor la pagubele aparute în mod direct sau indirect - în cadrul tranzactiilor intervenite între Dvs. si parti terti.
     Declarati, ca nu veti cita am-afterschool si angajatii sai în procesele juridice sau de despagubire intervenite între Dvs. si serviciile partii terte, pe care le-ati contactat prin intermediul am-afterschool.
      Diferitele informatii financiare de pe pagina au caracter informativ, privitor la acestea am-afterschool are numai obligatia de informare corecta, restul apartinând posesorului ofertei respective.
     Am-afterschool nu-si asuma raspunderea pentru eventualele pagube produse din cauza materialelor downloadate de pe pagina, si în nici un caz nu va fi responsabil pentru orice piedere de profit.
     Am-afterschool îsi considera obligatiile îndeplinite , daca în medie anuala este accesibila 80%. Daca se impune vreo pretentie juridica fata de am-afterschool, responsabilitatea sa se poate întinde numai pâna la rasplata proportionala a contravalorii serviciilor care au generat paguba. Anunturile de pe pagina pot fi gratuite si cu plata, bine distinse între ele.

Dreptul de proprietate ale am-afterschool:

     Este interzisa folosirea fara aprobare a numelui si a logo-ului am-afterschool, pentru orice produs sau serviciu care nu apartine de am-afterschool, sau care poate duce în eroare clientii, sau poate vatama numele am-afterschool. Textele, fotografiile, emblemele, elementele design aparute pe pagina intra sub incidenta dreptului de autor, si este interzisa multiplicarea, distribuirea sau folosirea lor fara aprobarea în scris a am-afterschool.


     Am-afterschool si utilizatorii iau la cunostinta, ca în litigii aparute din cauza celor nestipulate în prezentul contract sunt valabile prevederile Codului Civil din Romania si alte reguli aferente activitatilor de pe internet din Romania Orice litigiu intervenit între parti intra în competenta Judecatoriei din localitatea sediului persoanei juridice care exploateaza pagina am-afterschool.